- Wat is STOeB?

- Bestuursleden

- Jaarkalender

Wat is STOeB?


Stichting in liquidatie.


STOeB is bedoeld om jongeren te interesseren voor een opleiding in de techniek. Door een aantrekkelijke regeling wil STOeB realiseren dat meer jongeren een beroepsopleiding in een technische richting volgen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

STOeB staat voor Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven. Het is een initiatief van de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone, MKB-Nederland, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en het Zeeuwse ROC, Scalda. De regeling wordt uitgevoerd door

Scalda.

VOOR WELKE OPLEIDINGEN?


De STOeB-regeling is van toepassing op opleidingen van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), niveau 3 en 4 op Scalda, van de afdelingen:

•         Elektrotechniek
•         Procestechniek
•         Maintenance
•         Werktuigbouwkunde

Het gaat hier om voltijd-dagopleidingen waarbij, soms met uitzondering van het eerste leerjaar, een aantal weken per jaar op een bedrijf de Beroepspraktijkvorming (de vroegere stage) plaatsvindt. Voor de BPV plaatsen hebben we het bedrijfsleven nodig. Via de regeling, waarin bedrijven één of meerdere BPV-plaatsen aanbiedt, kunnen werkgevers hun technisch personeelsbestand op peil houden of verbeteren.


NADERE INFORMATIE EN CONTACT

Via Scalda (0115 – 641600)
Of mail naar: info@stoeb.nl